Електронна справка за местни данъци и такси


Плати с e-pay


Плати с easypayСигнали за корупцияОбщина Роман
Администратор на лични данни

Вие сте посетител номер
Вие сте посетител номер

Център за обществена подкрепа-Община Роман предоставя социални услуги за деца и семейства...


ГРАМОТА
Доброволно формирование "Искър"

При нарушения свързани с дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места гражданите могат да сигнализират на тел. 09123/2064 и e-mail: romanoa@abv.bg

Уведомление за инвестиционно предложение Авариен ремонт на път IV-10328/VRC/2143/Роман-Струпец-граница с община Мездра от км 6+850 до км6+900...

Публикувано на 24 юни 2016г.


Заповед №645/25.05.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на наследниците на Прокоп Петков Трифонов... прочети

Публикувано на 22 юни 2016г.


Община Роман обявява подбор за избор на персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за следните длъжности:
- Ръководител – 1бр.
- Социален работник – 1бр.
- Здравен работник – 1бр.
Прочети пълния текст
Изтегли Заявление

Публикувано на 20 юни 2016г.


Да изчистим България за един ден

На 04.06.2016г. /събота/ Общинска администрация Роман се включи в кампанията "Да изчистим България за един ден".

Публикувано на 06 юни 2016г.


ПОЧИСТВАНЕТО ЩЕ СТАРТИРА В 9.30ч. на 4 юни 2016г.
ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КАМПАНИЯТА, МОГАТ ДА СЕ ОБЪРНАТ ЗА СПРАВКИ И МАТЕРИАЛИ В СТАЯ №404 В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ—ГР.РОМАН
Телефон за справки: 09123-20-64, в.377


На 2 юни 2016г. Роман отбележи 140 години от героичната и трагична гибел на поета и революционер Христо Ботев и разгрома на неговата чета.

Публикувано на 02 юни 2016г.


ПРОТОКОЛ
от 01.06.2016г.
и във връзка с Решение №86 на ОбС гр.Роман, прието с Протокол №11 от 20.05.2016г. и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед №498 от 15.04.2016г. на Кмета на община Роман... прочети

Публикувано на 02 юни 2016г.


Под патронажа на кмета на община Роман и Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на 1 юни се проведе детско парти...

Публикувано на 02 юни 2016г.


По-стари публикации

ВСЕКИ ЧОВЕК ИЛИ ФИРМА МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РОМАН ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА


ОБЩИНА РОМАН УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ ПРИЕМА ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА КУЧЕ ЗА 2016г.
Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ


Община Роман
бул. "Христо Ботев" № 132-136
тел.: 09123/20-64; e-mail: romanoa@abv.bg